Anmälan protokoll

Här kan du fylla i ditt protokoll för naturpasset. Priser lottas ut efter 15 oktober och de lycklig lottade kontaktats med hjälp av de uppgifter som lämnas här. Vinnarna publiceras på klubbens hemsida om du bocka för detta.

När du lämnar in ett protokoll över besökta check points registreras dina personuppgifter för att lottning av priserna ska kunna genomföras. Dessa uppgifter makuleras den sista november.