Årsmöte 2019

Styrelsen kallar till årsmöte den 27 januari.

Sedvanligt årsmöte den 27 januari kl 13 i Hällsbostugan.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan.
Klubben bjuder på fika under årsmötet.

Välkomna
Styrelsen gm Gunnar

Årsmöteshandlingar