Skolkartor

Skolors önskemål om skolgårdskartor och närkartor kommer att framställas i mån av tid. Nedan listas den turordning som kartorna kommer att produceras.

Skolgårdskartan är en karta över skolgården och möjligen lite till om så önskas. Föremål som finns där ritas in på ett sätt som inte alltid följer kartnormen för orientering. Den skrivs lämpligen ut i skalan 1:1500.

Närkartor är normalt särtryck ur våra egna kartor och följer kartnormen. Kartskalan kan variera från 1:5000 – 1:7500.

Normala kartor skrivs ut i 1:7500 – 1:10000

Skola Typ Påbörjad Klar (Bedömt)
Odensala Skolgårdskarta Ja  
Odensala Närkarta Ja  
Tingvalla Skolgårdskarta    
Tingvalla Närkarta    
Saga Skolgårdskarta    
Ekilla Skolgårdskarta    
Norrbacka  Närkarta Skogen NV