OBS! Ändrad kallelse till Årsmöte i Sigtuna OK

Härmed inbjudes medlemmar till årsmöte. Baserat på de nu gällande rekommendationerna så måste vi köra årsmötet digitalt.

Datum: 2021-01-30
Tid: 16.00
Plats: Digitalt via Teams –  anmälan till info@sigtunaok.se

Klicka här för dagordningen
Bokslut & budget
Klicka här för information om hur du ansluta dig till det digitala möter
Välkommen /Styrelsen