Restriktioner gällande Hällsbostugan

fr.o.m. den 12 januari

På grund av skärpta restriktioner för alla idrottsföreningar i Sigtuna kommun med anledning av Covid-19 gäller tills vidare

  • att vi inte har öppet hus och stugvärdar på tis- och torsdagar
  • all träningsverksamhet sker utomhus
  • att omklädningsrum och bastur hålls stängda
  • att max 10 personer får uppehålla sig i storstugan under iakttagande av gällande allmänna smittskyddsåtgärder beträffande avstånd m.m.