Policy angående tobak

Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

  • Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna.

De ska föregå med gott exempel och inte använda tobak inom vår verksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

  • Ledar-/tränarsamtal med den aktive Ansvaret att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas.

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

  • Ledar-/styrelsesamtal med den berörde

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.