Anmälan protokoll

    Här kan du fylla i ditt protokoll för naturpasset. Priser lottas ut efter 15 oktober och de lycklig lottade kontaktats med hjälp av de uppgifter som lämnas här. Vinnarna publiceras på klubbens hemsida om du bocka för detta.

    För att vara med i lottningen ska du ha betalt för ditt Naturpass med 100:- till klubben via Plusgiro 694259-3 eller Swish 123 467 41 15. Märk betalningen Naturpass.


    När du lämnar in ett protokoll över besökta check points registreras dina personuppgifter för att lottning av priserna ska kunna genomföras. Dessa uppgifter makuleras den sista november.