Rikslägret i IDRE – 23 juni – 28 juni

Påminnelse om anmälan till Rikslägret. Sista dag för anmälan är den 26 maj.
http://www.svenskorientering.se/forening/Barnochungdom/rikslagret/Nyheter/inbjudanrikslagretsommar2019
Klubben subventionerar kostnaden för ungdomar.
Anmälan till Stefan