Sommarträning på Lövstaholmsbladet

Passa på att träna på de fasta kontroller på Lövstaholmsbladet. De sitta ute hela sommaren och består av en masoniteskiva i rött/vitt med en stiftklämma. Kartorna finns i en sandlåda till höger om en mjölkpall vid Stenbordshöjden som är den andra infart på väg 255 i Lövstaholmsbacken sett från Märsta.