Har du problem att öppna/stänga förrådsdörren

Tills det att problemet är åtgärdat finns mera information här. En viss förbättring har vidtagits.