Historian genom Kärrleken har kompletterats

En tidigare medlem i klubben med öknamnet Cobran har bidragit med några nummer som vi saknade. Tack. Men vi saknar ännu: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 20, 22, 23, 24, 28, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 101, 105, 107, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133. Tacksamt för bidrag.