Naturpasslottning

Naturpasslottning ägde rum 8 nov kl:11.00 genom dragning av checkpoint nummerlappar 31-72. De 5 vinnarna meddelades samma dag.

Då priserna inte kan hämtas ut på grund av pandemin skickas de per post.