NY INFO – 1:a juni 2021 – Ang Coronavirus och Sigtuna OK

STUGAN PLANERAS ÖPPNA 17 AUGUSTI. Idag 1/6 så lättar regeringen på vissa restriktioner. Detta kommer ske i olika steg under juni, juli och augusti. Vi följer utvecklingen under sommaren och hoppas kunna öppna igen den 17/8. Sigtuna OK följer rekommendationerna från Riksidrottsförbundet(RF) och Folkhälsomyndighetens(FH) .

Styrelsen har fått del av kommunens nya riktlinjer avseende idrottsanläggningar och omklädningsrum. Det tillsammans med den ökande smittspridningen inom Region Stockholm betyder att vi nu har svårt att sätta ett nytt datum. Därför kommer stugan vara stängd tillsvidare.

Sigtuna OK har som ambition hålla Hällsbostugan öppen . Läget i samhället är fortsatt ansträngt. Därför är stugan stängd för omklädning, bastu och möten. Om FH medger återgår vi så snart möjligt till den vanliga ordningen och välkomnar förstås alla medlemmar som är friska. Frisk luft i skog och mark gör gott för kroppen.

• Feber
• Hosta, snuva och halsont
• Muskel- och ledvärk
• Huvudvärk eller illamående
• Eller andra symtom

Viktigt att påminna om, är att ÄLDRE personer har en större risk att insjukna, enligt rapporter från Kina och Italien.

Undvik att sprida smitta.
• Tvätta händerna
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ögon, näsa och mun
• Använd handsprit
• Håll avstånd

Skulle andra råd komma från RF eller FH så får vi överväga nya rutiner.
Källa: Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten

Sigtuna 2020-03-22

Styrelsen
Sigtuna OK