Vid problem att öppna/stänga förrådsdörren

Det har förekommit på sistone att dörren till förrådet har varit stängd men inte låst. Detta orsakas av att dörren är lite trög. Vid låsning måste dörren stängas med besked. Vid tryck på “*”-knappen ska låsning ske med en fallande tonsekvens samtidigt som siffror 12369# lyser i den ordningen. Hörs två toner som upprepas är dörren inte låst och ett nytt försök ska göras. Är du osäker om låsningen fungerat, tryck ner handtaget i botten och ryck i dörren.

Det har även förekommit att man inte fått upp dörren efter upplåsning. Samma sak igen – tryck ner handtaget i botten och ryck i dörren. Om du hör två toner som upprepas vid upplåsningsförsök med den sexsiffriga koden är dörren redan olåst. När dörren låses upp lyser den gröna låssymbolen ovanför siffrorna 2 & 3 för att sedan övergå till blinkning en stund.

Lyssna på varnings tonerna!