Årsmötet 2017

Ordförandebyte genomfördes på ett smidigt sätt.

Den avgående ordföranden tilldelades en traditionsrik bemärkelse för utmärkande uppförande, nämligen koskällan som här syns dingla om halsen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den tillkommande ordföranden ses här ta det hela med lugn och ro i vetskap om att styrelsen hans är varm i kläderna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA