Bli medlem

Hur blir jag medlem i Sigtuna OK?

Sigtuna OK har verksamhet inom orientering, terränglöpning  och skidor. För att bli medlem lämnar man in en medlemsanmälan på en blankett till vår kassör eller mejlar motsvarande uppgifter till kassor@sigtunaok.se. Blanketten för medlemsanmälan hittar du här.

Den årliga medlemsavgiften är 200 kr för ungdomar t.o.m. 20 år och 400 kr för vuxna (21 år och däröver). Familjeavgift på 800 kr gäller för två vuxna och alla ungdomar i en familj.

Medlemsavgiften inbetalas på klubbens pg 69 42 59-3. Ange  för vårt medlemsregister på inbetalningskortet eller via e-post till kassor@sigtunaok.se:

  • namn
  • personnummer eller födelsedatum
  • adress
  • telefonnummer och evt. mobilnummer
  • e-postadress om sådan finns

Medlemsförmåner mm kan du läsa om i vår Verksamhetsplan 2022.