Om Oss

Sigtuna OK målsättning är att kunna utöva orientering, skidlöpning, skidorientering,terränglöpning och PreO. Orientering är klubbens huvudverksamhet.

Genom en bred verksamhet, där ungdomsverksamheten är prioriterad, ska förutsättningar skapas för tränings-, tävlings- och motionsverksamhet.

Målet nås genom nybörjarkurser för ungdomar med föräldrar samt andra vuxna, egna tränings-, tävlings- och trivselarrangemang, klubbläger (resor) samt breddat ledarunderlag genom utbildning.

Prioriterad verksamhet är klubbdagen, deltagande i DM samt 25-mannaorienteringen. Särskilt bör uppmärksammas ungdomarnas övergång till junior- och seniorverksamheten.

För att kunna nå dessa mål krävs en balanserad ekonomi som skapas genom tävlingsarrangemang, kartförsäljning, klubbavgifter samt genom underhåll av spår åt kommunen.

Viktigt för verksamheten är en bred och tillgänglig information. I första hand på hemsidan och genom annonsering i Mitt i Sigtuna.