Skidor

Skidverksamheten

1951 bildade man en skidsektion samtidigt som man sökte medlemskap i Svenska skidförbundet.

Klubben ordnar, när förutsättningarna så tillåter, olika aktiviteter på skidor.  Årligen försöker vi genomföra KM i längdskidåkning och skidorientering.

Under de fina vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 kunde Sigtuna OK arrangera distriktstävlingar i skidorientering samt klubbmästerskap i skidorientering och längdskidåkning. 2011 arrangerades även “Naturpasset på skidor” i Hällsboskogarna.

Fr.o.m. denna säsong ingår skidorienteringen (SkidO) i svenska orienteringsförbundet (SOFT)

Skidledare
Vakant

Längdskidtävlingar
Klicka på tävlingskalender för att kolla vilka tävlingar du kan delta i.
Vill man tävla klickar man på önskad tävling och anmäler sig.

Skidorienteringstävlingar
Anmälan sker via Eventor

Skoteransvarig
Vakant

Skidspår
Skidspåren kommer att prepareras med snöskoter och spårkälke så snart snötillgången medger.

Äppelspåret utgår från Hällsbostugan (ca 3 km) 8m bredd, snöpackas, klassisk spår båda sidorna, mitten skate.

Skogstorpsspåren anslutar till Äppelspåret (2 km resp 4 km) enkelspårig skate med klassikspår i mitten.

Elljusspåret utgår från Hällsbostugan (2,4 km) hela bredden kommer att snöpackas, skate.