Ungdom

Ungdomsverksamheten i Sigtuna OK
Samordnare för ungdomsverksamheten nås per emejl ungdom@sigtunaok.se.

Nybörjare i orientering
De som vill lära sig att orientera är välkomna till den grön/vita gruppen på tisdagsträningarna.

Vi välkomnar nybörjare från det år man fyller 8 år. Ta gärna kontakt innan med ledarna i den grön/vita gruppen eller samordnaren för ungdomsverksamheten.

För att det ska kännas meningsfullt och roligt med orientering är det viktigt att barnen är i en mognad som gör att de kan börja förstå hur karta och verklighet hänger ihop. Det är naturligtvis olika från barn till barn men vår erfarenhet säger att man inte ska börja tidigare än 8 års ålder. Det kan till och med vara klokare många gånger att vänta tills de är 9 år då de flesta mognadsmässigt börjar kunna förstå kartan.

Medlemskap
Man är välkommen att prova på som ungdom under 3 träningstillfällen men efter det får man söka medlemskap och betala medlemsavgift för klubben. Du kan se mer om medlemsansökan här.

Ungdomsträningarna
är på tisdagar mellan 18.15 – 19.30 ca då den ordinarie klubbträningen för alla i klubben äger rum.

Samordnare för ungdomsverksamheten nås per emejl ungdom@sigtunaok.se.

Ungdomsträningarna för grön/vit grupp samt gul/orange grupp pågår årligen från slutet av mars till mitten på oktober med uppehåll under sommaren. Under vinterhalvåret finns inga organiserade träningar för dessa grupper men ibland anordnas några träffar med gemenskap och kul.

Under vinterhalvåret har vi styrkegympa på torsdagar för hela klubben.

Ungdomsträningen för ungdomar från 13 år och uppåt pågår under hela året utom under sommaren.

Ungdomarna är uppdelade i grupper på träningarna utifrån svårighetsgraden på banorna.

Grön/vit grupp

är gruppen för nybörjare och leder till att man kan springa en enkel orienteringsbana själv och tävla i den yngsta tävlingsklassen D10 och H10. Här lär man sig bl.a. under lek karttecken och att passa kartan. Här ligger kontrollerna längs med stigar, kraftledningar, diken och bäckar och åkers/gärdeskanter.

Ledare för grön/vit grupp nås per emejl ungdom-gron-vit@sigtunaok.se.

Gul grupp

är gruppen för dem som är 11-12 år gamla eller äldre men som redan klarar vit bana och vill lära sig mer. Gul svårighetsgrad på banorna innebär att kontrollen ibland ligger utom synhåll från stigen, bäcken, kraftledningen.

Oftast inte långt in i skogen men man ska också kunna ta kompassriktning och kunna gå rakt i 200 meter mot en tydlig ”uppfångare” t.ex. en stig, ett dike eller ett gärde. Även börja förstå hur man läser kurvbild på enklaste nivå, som att kunna springa upp till toppen på en höjd nära en stig för att hitta en kontroll.

De i 11-12 års åldern tävlar i H12 och D12.

Orange grupp

är gruppen för dem som allt mer har börjat kunna läsa kartan och skogen och som nu är vana att använda kompass. Här lämnar man alltmer säkra ”ledstänger” som stigar, diken, kraftledningar för att bege sig rakt ut i skogen för att orientera efter kanter på höjder och sankmarker t.ex. och att alltmer förstå kurvbilden som beskriver höjder på olika sätt.

Här övar man upp kompasstekniken alltmer. Säkra uppfångare ska dock alltid inte vara långt ifrån i skogen – högst 200 meter ca. De som är 13-14 år tävlar på banor med orange svårighetsgrad i klasserna D14 och H14.

Ledare för gul/orange grupp nås per emejl ungdom-gul-orange@sigtunaok.se.

Violett /svart grupp

De ungdomar som är 15-16 år springer allt mer svåra banor som ofta gränsar till de allra svåraste banorna som är svarta. Här kan man få springa i vildmark utan någon stig, åker, dike eller kraftledning på hela kartan. Endast sankmarker, stenar, punkthöjder och branter och andra mindre detaljer att orientera sig efter men framförallt är det förmågan att läsa kurvbilden som utmärker den erfarne, rutinerade och säkra orienteraren på violett och svart nivå.

Ansvarig för violett/svart grupp nås per emejl ungdom-violett-svart@sigtunaok.se.

Ungdomar från 13 – träning ännu en dag i veckan

För ungdomar från 13 år och uppåt och som vill satsa lite mer på orienteringen, så har vi även träning ytterligare en dag i veckan och även under vintersäsongen.  Det är för de som vill springa fler tävlingar och träna mer på orienteringstekniken, träna mer löpträning och som vill öva på att kunna springa nattorientering för att bli säkra på orienteringen. Det andra träningstillfället är på torsdagar – då det är löpträning 18.15 – 20.00 ca. med intervall, backe, tempo, ibland även med karta och pannlampa.

På senhösten, under vintern och under tidig vårsäsong blir det löpträning på tisdagar.

Målsättningar för olika nivåer: