Skolorientering prislista

Prislista för kartor och orienteringstjänster för skolor

Gäller fr.o.m. 2019-10-01

KartorFärglaserutskrift av hel eller del

av Sigtuna Orientringsklubbs

digitala kartor, max A4, med eller

utan banpåtryck och

kontrolldefinitioner.


Sigtuna Orienteringsklubb

har upphovsrätten till kartorna

varför utskrifterna ej får

kopieras!
15 kr/st
Plastficka
1 kr/st
BanläggningFramtagning av särtryck

från grundkarta.
200 kr
Rekognoscering i skogen och

inritning av orienteringsbanor,

1- 3 banor.
300 kr
Ytterligare banor
80 kr/bana
ArrangemangUthängning och inplockning av upp

till 10 kontroller
500 kr
Ytterligare kontroller
40 kr/kontroll
Utlåning av materielOrienteringsskärmar inkl.

stiftklämmor
10 kr/st
SportIdentutrustning:
basstation för stämpling med

löparbricka vid kontroll
20 kr/st
löparbrickor10 kr/st
resultatskrivare med enhet för

avläsning av löparbrickor
200 kr
ÖvrigtUtlåning av Hällsbostugans

utetoalett
100 kr