Samarbetspartner

Intresserad av att stödja klubbens verksamhet?

Sigtuna OK har just nu många ungdomar i träning och det finns ett stort intresse för att vistas ute i skog och mark. Vi behöver mer resurser för att kunna förbättra vårt arbete och kan erbjuda följande motprestationer:

Annonsyta på klubbens hemsida

Samtliga våra sponsorer får möjlighet att ha sin logga på vår hemsida. Det finns även möjlighet att lägga in annonser i löpande text och i sidans header.

Reklamutrymme på tävlingsdräkten

Klubben köper löpande in nya tävlingsdräkter. Inför varje inköp finns möjlighet att lägga till reklamytor.

Reklamutrymme på tävlingsarenor

Reklamskyltar på våra tävlingsarenor. Under 2021 deltar vi i arrangering av O-Ringen med centralort vid SLU Uppsala.

Reklamutrymme på kartor

I samband med tävlingar kan vi trycka er logga på våra tävlingskartor.

Arrangemang för företag

Företagsmästerskap

Skogsvandringar

”Lär dig hitta i skogen”

”Konferenspasset”

Konferenspasset är ett ”Naturpass” kring en specifik konferensanläggning riktad till dess gäster och personal. Kartorna till dessa designas utifrån aktuellt konferensplats

Namnsättning på spår

Klubben har ett antal löp- och skidspår som kan namnsättas och skyltas med vägvisare/logga

Alla sponsorer erhåller plats på vår informationstavla vid Hällsbostugan och blir årligen inbjudna till ett samkväm där vi presenterar klubbens verksamhet, äter något gott och kanske planerar gemensamma aktiviteter. Vårt motto är att alla ska känna att ett samarbete är till nytta får alla parter.

Om du känner att du eller ditt företag vill synas i dessa sammanhang, ta kontakt med styrelsen@sigtunaok.se