Hyreskalkyl

Välj typ av hyresperson

Bocka för de faciliteter du vill använda

Omklädningsrum/Dusch/Bastu
Storstugan

Köket bokas för antingen fika eller matservering

Kök för fika
Kök för matservering
Mötesrum

Utetoaletten kan endast bokas för dagtid

Utetoalett

Helastugan och Övernattning ska bokas var för sig

Hela stugan
Övernattning

Övernattning offereras

Antal deltagare

Minst 15 ska anges. Anges inte för enbart utetoalett

Antal timmar

3 t.ex: möte, träning, barnkalas
6 t.ex: som ovan + tid före/efter aktiviteten
12 t.ex: fest heldag/eftermiddag & kväll