Policys

Vår förening är uppbyggd och drivs helt av ideellt arbete. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha ett antal policys där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen antagit följande riktlinjer vad gäller områdena tobak, alkohol, dopning, narkotika samt integretet.

Våra policys

Tobak
Alkohol
Doping och Narkotika
Integritet
Information om medlemmar
Medlemslistor