Skolorientering

Vårt mål är att alla skolelever i Sigtuna kommun ska få möjlighet att prova på att orientera i okänd terräng och trivas i skogen på allra bästa sätt.

SKOLGÅRDSKARTOR

Vi vill att skolorna ska kunna lära eleverna orienteringens grunder och visa eleverna det häftiga med att finna sin egen väg mellan A och B, på säkraste och snabbaste sätt. Det kräver goda förutsättningar i form av uppdaterat material och moderna hjälpmedel. Som stöd i skolornas arbete så har vi som målsättning att utveckla skolgårds- och närkartor till kommunens alla skolor.

FRILUFTSDAG (Klubbstugan i Hällsbo)

Vi vill också kunna erbjuda en dag, eller del av dag, då skolorna kan testa sina kunskaper i okänd terräng. Vid denna dag så är banorna lagda, kartorna tryckta, stämpel/kontrollkort ordnade med och skärmarna upphängda i skogen. Vår förhoppning är att vi t.o.m. kan erbjuda att testa stämplingssystemet SportIdent som är det moderna sättet att stämpla vid kontrollerna.

Under en vecka på våren, vecka 19, och en vecka på hösten, vecka 39, kommer denna möjlighet att finnas för skolorna i kommunen. Först till kvarn är det som gäller!

Under dessa veckor kommer det att finnas tre banor med olika svårighetsgrad och längd samt en prova-på-bana med SportIdent (vid utvalda tillfällen). För att dagen ska bli så bra som möjligt så föreslår vi också att skolan själv ordnar med samarbetsövningar, lekar eller tipsrunda för att fördela eleverna jämnt under den tid som aktiviteten pågår (eftersom det blir ett visst startdjup på varje bana).

Ni kan boka fm: ca kl. 09.00 – 11.00 eller em: ca 12.00 – 14.00.

E-post skolorientering@sigtunaok.se

Kostnad: 400kr/två timmar, borttappade kartor 10 kr/st, förstörd skärm 55 kr, förstörd stiftklämma 35 kr och borttappad SportIdentpinne debiteras skolan med 350kr (vår inköpskostnad/pinne).

Har ni frågor och funderingar kring kartor, friluftsdagar eller annat stöd till er skola, tveka inte att höra av er till oss.

Varmt välkomna till skogen!

Klubbens kontaktperson för skolorienteringar är ordförande som kan nås via mejl till
skolorientering@sigtunaok.se .