Terrängkörning

Tillsammans med Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen har vi enats om att starta en kampanj mot den otillåtna terrängkörning som sker i skog och mark.

Terrängkörningen orsakar stora skador, ofta i känslig miljö som tar lång tid att återhämta sig.

Läs mer här och hjälp till att beivra detta