Policy angående information om medlemmar

Klubben omfattas av det europeiska datadirektivet GDPR vilket kräver skrivet medgivande från medlemmar för att exponera deras namn, mejladress eller annan information som kan härledas till medlemmen för tredje part.

Därför måste alla mottagare i ett mejl läggas i fältet för hemliga kopior. Adresser i hemliga kopia fältet skickas inte med till alla mottagare. Som mottagare använder du din egen mejladress. Vill du inte exponera din egen adress kontakta styrelsen som kan använda en neutral adress som avsändare.

Behöver mottagare veta vilka fler som fått mejlet lägg till detta i meddelandefältet. Ange helst funktionsnamn istället för personnamn. Om mejlet skickas till någon som inte känner till alla mottagare kan man skriva exempelvis Kajsa Anka och Stuggruppen får detta mejl istället för Kajsa Anka, Kalle Anka och Joakim von Anka får detta mejl under förutsättning att Kajsa gett sitt medgivande.

Information som kan härledas till en fysisk person får inte heller exponeras utan medgivande. Därför måste informationen oavsett lagringsformat förvaras utan insyn av obehöriga. När informationen inte längre är aktuell ska den raderas. Observera att detta gäller papper som informationsbärare, kontaktuppgifter i mobilen, anslagstavlor, m.m.

Kontakta styrelsen om du har frågor eller synpunkter.