Policy angående dopning och narkotika

Allt bruk och hantering av dopning och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopningsprearat eller narkotika agerar vi på följande sätt:

  • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år
  • Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis
  • Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.

Drogpolicyn har antagits av styrelsen 2007-03-08 och av årsmötet 2008-01-27