Policy angående alkohol

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka på restaurang och 20 år för att handla på Systembolaget. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

  • Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna
  • Vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att man inte får:

  • Dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar
  • Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte
  • Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

  • Enskilt samtal
  • Erbjuder hjälp och stöttning
  • Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsen.