Hjärt- & lungräddning

Kungaparet figurerade i den första utbildningen med hjärtstartaren.

Engagemang var stort när ambulanssköterskan undervisade klubbens medlemmar i hjärt- och lungräddning med anledning av hjärtstartaren i Hällsbostugan. Även kungaparet var med som minnesramsa när det gällde att placera den nödställde i framstupa sidoläge. Det planeras för ännu en utbildning för de som inte kunde närvara denna gång.