Kartarkivet för kartografer

Om du skapa en mapp med ett namn som avslutas med en punkt (exampel.) bli det problem då Windows inte tillåter punkt som avslutande tecken. Detta hindra annars den automatiska backupen av webbplatsen till den lokala datorn inklusive aktualisering av det lokala kartarkivet.

Login to access file manager. Click To Login