Resultat Roslagsveteranerna 22 sept 2022

Klicka här

<html lang=”sv-SE”><head><style>table, th, td {border: 1px solid gray;border-collapse: collapse;padding: 2px;border-spacing: 0px;}</style></head><body><table><tr><th>Namn</th><th>SI-nr.</th><th>Start</th><th>Mål</th><th>Tid</th></tr><tr><td>Anonymous</td><td>2093349</td><td> 06:24:10</td><td> 06:25:12</td><td>01:02</td><td></br>01:02</br>01:02</td></tr><tr><td>Eva&nbsp;Von&nbsp;Heijne</td><td>12315</td><td> 09:57:51</td><td> 11:13:27</td><td>75:36</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>11:05</br>11:05</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:13</br>19:18</td><td></br>56:18</br>75:36</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>8058814</td><td> 10:48:55</td><td> 11:44:21</td><td>55:26</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>04:04</br>04:04</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:01</br>12:05</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>26:52</br>38:57</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>09:34</br>48:31</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:40</br>51:11</td><td></br>04:15</br>55:26</td></tr><tr><td>Stellan&nbsp;Fehrnström</td><td>500598</td><td> 10:34:10</td><td> 11:07:30</td><td>33:20</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>04:33</br>04:33</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>05:42</br>10:15</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:08</br>13:23</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:02</br>17:25</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>04:07</br>21:32</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:26</br>24:58</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:35</br>28:33</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:42</br>30:15</td><td></br>03:05</br>33:20</td></tr><tr><td>Carl&#8209;Arne&nbsp;Malmberg</td><td>2123924</td><td> 10:11:01</td><td> 10:45:16</td><td>34:15</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>04:03</br>04:03</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>06:20</br>10:23</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:19</br>13:42</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:55</br>17:37</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>05:21</br>22:58</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:17</br>26:15</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:24</br>29:39</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:37</br>31:16</td><td></br>02:59</br>34:15</td></tr><tr><td>Lars&nbsp;Olavi&nbsp;Peldan</td><td>1538872</td><td> 10:21:53</td><td> 10:58:12</td><td>36:19</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:25</br>05:25</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>05:33</br>10:58</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:17</br>14:15</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:59</br>18:14</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>05:45</br>23:59</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:34</br>27:33</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:20</br>30:53</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:22</br>33:15</td><td></br>03:04</br>36:19</td></tr><tr><td>Per&#8209;Erik&nbsp;Wåhlberg</td><td>592177</td><td> 10:20:24</td><td> 10:58:29</td><td>38:05</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>04:59</br>04:59</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>06:08</br>11:07</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:20</br>14:27</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:10</br>18:37</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>04:46</br>23:23</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:55</br>27:18</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:12</br>32:30</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:29</br>34:59</td><td></br>03:06</br>38:05</td></tr><tr><td>Bengt&nbsp;Friberg</td><td>2100164</td><td> 10:07:24</td><td> 10:45:55</td><td>38:31</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:01</br>05:01</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>06:28</br>11:29</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:37</br>16:06</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>05:14</br>21:20</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>05:32</br>26:52</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:23</br>30:15</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:19</br>33:34</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:46</br>35:20</td><td></br>03:11</br>38:31</td></tr><tr><td>Bengt&#8209;Göran&nbsp;Stjerna</td><td>7036350</td><td> 10:03:18</td><td> 10:44:26</td><td>41:08</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:13</br>05:13</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>06:21</br>11:34</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>06:23</br>17:57</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:53</br>22:50</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>04:58</br>27:48</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:07</br>32:55</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:20</br>36:15</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:55</br>38:10</td><td></br>02:58</br>41:08</td></tr><tr><td>Gunnar&nbsp;Kvarnerud</td><td>36933</td><td> 09:56:52</td><td> 10:38:14</td><td>41:22</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:14</br>05:14</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>06:40</br>11:54</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>05:00</br>16:54</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:22</br>21:16</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>05:51</br>27:07</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:41</br>30:48</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:33</br>35:21</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:04</br>37:25</td><td></br>03:57</br>41:22</td></tr><tr><td>Ann&#8209;Marie&nbsp;Rees&#8209;Andersson</td><td>895434</td><td> 10:46:45</td><td> 11:29:52</td><td>43:07</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:17</br>05:17</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>05:44</br>11:01</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:33</br>14:34</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:34</br>19:08</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>04:36</br>23:44</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:15</br>26:59</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>11:58</br>38:57</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:42</br>40:39</td><td></br>02:28</br>43:07</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>851427</td><td> 10:37:19</td><td> 11:21:01</td><td>43:42</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:24</br>05:24</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>06:03</br>11:27</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>07:43</br>19:10</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:55</br>24:05</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>07:17</br>31:22</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:29</br>34:51</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:36</br>38:27</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:49</br>40:16</td><td></br>03:26</br>43:42</td></tr><tr><td>Kristina&nbsp;Eriksson</td><td>347290</td><td> 09:54:57</td><td> 10:40:11</td><td>45:14</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>06:28</br>06:28</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:02</br>14:30</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:09</br>18:39</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>05:20</br>23:59</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>06:04</br>30:03</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:42</br>34:45</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:41</br>39:26</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:09</br>41:35</td><td></br>03:39</br>45:14</td></tr><tr><td>Britt&nbsp;Larsson</td><td>226971</td><td> 10:01:27</td><td> 10:47:17</td><td>45:50</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>06:46</br>06:46</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>07:10</br>13:56</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>07:12</br>21:08</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>05:54</br>27:02</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>05:59</br>33:01</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:38</br>36:39</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:50</br>40:29</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:56</br>42:25</td><td></br>03:25</br>45:50</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>7516043</td><td> 10:00:08</td><td> 10:45:59</td><td>45:51</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>10:34</br>10:34</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>10:54</br>21:28</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:33</br>25:01</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:32</br>29:33</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>04:43</br>34:16</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:22</br>37:38</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:20</br>40:58</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:44</br>42:42</td><td></br>03:09</br>45:51</td></tr><tr><td>Torbjörn&nbsp;Klang</td><td>2062088</td><td> 09:53:25</td><td> 10:40:01</td><td>46:36</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>08:33</br>08:33</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>07:08</br>15:41</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:43</br>20:24</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:36</br>25:00</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>06:22</br>31:22</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:11</br>36:33</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:24</br>40:57</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:19</br>43:16</td><td></br>03:20</br>46:36</td></tr><tr><td>Roine&nbsp;Gerdlöf</td><td>354155</td><td> 09:57:48</td><td> 10:45:20</td><td>47:32</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>11:12</br>11:12</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>05:57</br>17:09</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>06:41</br>23:50</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>06:16</br>30:06</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>06:12</br>36:18</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:18</br>39:36</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:26</br>43:02</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:41</br>44:43</td><td></br>02:49</br>47:32</td></tr><tr><td>Håkan&nbsp;Boije</td><td>2223538</td><td> 09:58:58</td><td> 10:46:49</td><td>47:51</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:25</br>05:25</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>07:33</br>12:58</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>13:06</br>26:04</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:18</br>30:22</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>05:12</br>35:34</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:19</br>38:53</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:26</br>42:19</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:47</br>44:06</td><td></br>03:45</br>47:51</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>655655</td><td> 10:56:50</td><td> 11:45:18</td><td>48:28</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:44</br>05:44</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:48</br>14:32</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:28</br>19:00</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>05:17</br>24:17</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>07:02</br>31:19</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:23</br>35:42</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:01</br>40:43</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:30</br>43:13</td><td></br>05:15</br>48:28</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>341874</td><td> 10:27:38</td><td> 11:16:59</td><td>49:21</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:26</br>05:26</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>07:05</br>12:31</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:25</br>16:56</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:38</br>21:34</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>11:49</br>33:23</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:11</br>37:34</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:47</br>42:21</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:06</br>44:27</td><td></br>04:54</br>49:21</td></tr><tr><td>Jan&#8209;Olov&nbsp;Evertsson</td><td>2057201</td><td> 09:38:56</td><td> 10:29:11</td><td>50:15</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>06:41</br>06:41</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>07:19</br>14:00</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:18</br>18:18</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>05:13</br>23:31</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>06:53</br>30:24</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:31</br>34:55</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:41</br>39:36</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>06:34</br>46:10</td><td></br>04:05</br>50:15</td></tr><tr><td>Mats&nbsp;Törngren</td><td>262109</td><td> 11:02:24</td><td> 11:52:57</td><td>50:33</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:43</br>05:43</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>11:09</br>16:52</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:56</br>21:48</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>06:37</br>28:25</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>05:31</br>33:56</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:10</br>38:06</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:07</br>42:13</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>04:25</br>46:38</td><td></br>03:55</br>50:33</td></tr><tr><td>Marita&nbsp;Berg</td><td>25190</td><td> 10:19:04</td><td> 11:11:06</td><td>52:02</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>06:46</br>06:46</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:27</br>15:13</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:44</br>19:57</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>06:30</br>26:27</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>09:07</br>35:34</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:43</br>40:17</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:46</br>45:03</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:20</br>47:23</td><td></br>04:39</br>52:02</td></tr><tr><td>Lena&nbsp;Johnsson</td><td>1500618</td><td> 09:52:20</td><td> 10:46:51</td><td>54:31</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>16:26</br>16:26</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>06:26</br>22:52</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>06:18</br>29:10</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>06:31</br>35:41</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>06:11</br>41:52</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:32</br>45:24</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:25</br>48:49</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:43</br>50:32</td><td></br>03:59</br>54:31</td></tr><tr><td>Stig&nbsp;Jaremalm</td><td>9010911</td><td> 09:47:26</td><td> 10:45:23</td><td>57:57</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>06:13</br>06:13</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:41</br>14:54</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>05:22</br>20:16</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>05:04</br>25:20</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>08:02</br>33:22</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:38</br>38:00</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>14:31</br>52:31</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:47</br>54:18</td><td></br>03:39</br>57:57</td></tr><tr><td>Sören&nbsp;Eriksson</td><td>7440808</td><td> 09:48:51</td><td> 10:47:43</td><td>58:52</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>08:43</br>08:43</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:58</br>17:41</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>05:09</br>22:50</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>06:35</br>29:25</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>11:42</br>41:07</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:07</br>46:14</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:10</br>51:24</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:13</br>53:37</td><td></br>05:15</br>58:52</td></tr><tr><td>Kristina&nbsp;Nygren&nbsp;Frisk</td><td>36418</td><td> 09:40:13</td><td> 10:40:20</td><td>60:07</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>05:57</br>05:57</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>07:25</br>13:22</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:11</br>17:33</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>07:19</br>24:52</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>13:08</br>38:00</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:56</br>43:56</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:08</br>48:04</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>07:23</br>55:27</td><td></br>04:40</br>60:07</td></tr><tr><td>Ann&nbsp;Sjöberg</td><td>246000</td><td> 10:09:11</td><td> 11:12:22</td><td>63:11</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>06:00</br>06:00</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>18:11</br>24:11</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:36</br>28:47</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>07:55</br>36:42</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>08:51</br>45:33</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:51</br>50:24</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:28</br>54:52</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:12</br>57:04</td><td></br>06:07</br>63:11</td></tr><tr><td>Staffan&nbsp;Gantelius</td><td>2222464</td><td> 10:04:21</td><td> 11:07:48</td><td>63:27</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>06:09</br>06:09</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:02</br>14:11</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>13:25</br>27:36</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>08:25</br>36:01</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>05:51</br>41:52</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:10</br>46:02</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>06:39</br>52:41</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>06:14</br>58:55</td><td></br>04:32</br>63:27</td></tr><tr><td>Stefan&nbsp;Gullberg</td><td>1951113</td><td> 09:36:53</td><td> 11:08:10</td><td>91:17</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>12:36</br>12:36</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>15:54</br>28:30</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>06:31</br>35:01</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>07:19</br>42:20</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>21:39</br>63:59</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:25</br>69:24</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>12:15</br>81:39</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>04:41</br>86:20</td><td></br>04:57</br>91:17</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>441535</td><td> 10:05:44</td><td>D.n.f.</td><td></td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>32:29</br>32:29</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>11:15</br>43:44</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>05:27</br>49:11</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>06:52</br>56:03</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>22:40</br>78:43</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:07</br>83:50</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:51</br>86:41</td></tr><tr><td>Ingrid&nbsp;Jarlebring</td><td>27379</td><td> 09:29:33</td><td> 10:50:59</td><td>81:26</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>22:16</br>22:16</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>05:42</br>27:58</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>07:44</br>35:42</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>13:02</br>48:44</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>09:39</br>58:23</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>13:46</br>72:09</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:18</br>74:27</td><td></br>06:59</br>81:26</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>2119850</td><td> 10:06:49</td><td> 11:13:17</td><td>66:28</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>07:22</br>07:22</td><td class=”mid”><strong>31</strong></br>05:14</br>12:36</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>04:09</br>16:45</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>17:10</br>33:55</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>09:46</br>43:41</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>13:41</br>57:22</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:34</br>59:56</td><td></br>06:32</br>66:28</td></tr><tr><td>Margaretha&nbsp;Nyström</td><td>36280</td><td> 10:11:55</td><td> 10:56:17</td><td>44:22</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>10:09</br>10:09</td><td class=”mid”><strong>31</strong></br>09:08</br>19:17</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>05:29</br>24:46</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:53</br>28:39</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>06:05</br>34:44</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>03:26</br>38:10</td><td></br>06:12</br>44:22</td></tr><tr><td>Per&nbsp;Wiman</td><td>8405071</td><td> 10:08:50</td><td> 10:56:12</td><td>47:22</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>13:04</br>13:04</td><td class=”mid”><strong>31</strong></br>09:09</br>22:13</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>05:33</br>27:46</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:47</br>31:33</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>06:51</br>38:24</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:47</br>41:11</td><td></br>06:11</br>47:22</td></tr><tr><td>Sven&nbsp;Jacobsson</td><td>1070940</td><td> 10:25:36</td><td> 11:13:36</td><td>48:00</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>14:25</br>14:25</td><td class=”mid”><strong>31</strong></br>06:57</br>21:22</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>08:32</br>29:54</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:58</br>33:52</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:46</br>39:38</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:52</br>42:30</td><td></br>05:30</br>48:00</td></tr><tr><td>Birgitta&nbsp;Eriksson</td><td>36013</td><td> 10:13:43</td><td> 11:08:04</td><td>54:21</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>10:12</br>10:12</td><td class=”mid”><strong>31</strong></br>08:24</br>18:36</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>04:52</br>23:28</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:16</br>26:44</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>21:24</br>48:08</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:07</br>50:15</td><td></br>04:06</br>54:21</td></tr><tr><td>Sivert&nbsp;Söderbärg</td><td>246733</td><td> 10:14:36</td><td> 11:12:46</td><td>58:10</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>15:08</br>15:08</td><td class=”mid”><strong>31</strong></br>11:50</br>26:58</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>07:30</br>34:28</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:32</br>39:00</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>08:40</br>47:40</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>04:07</br>51:47</td><td></br>06:23</br>58:10</td></tr><tr><td>Lars&nbsp;Roos</td><td>1060839</td><td> 09:54:44</td><td> 10:56:34</td><td>61:50</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>17:37</br>17:37</td><td class=”mid”><strong>31</strong></br>12:24</br>30:01</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>08:36</br>38:37</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:33</br>44:10</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>07:35</br>51:45</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>03:42</br>55:27</td><td></br>06:23</br>61:50</td></tr><tr><td>Lars&#8209;Erik&nbsp;Lindell</td><td>41614</td><td> 09:43:38</td><td>D.n.f.</td><td></td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>12:16</br>12:16</td><td class=”mid”><strong>31</strong></br>09:23</br>21:39</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>05:52</br>27:31</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:58</br>32:29</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>07:04</br>39:33</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>03:28</br>43:01</td></tr><tr><td>Sune&nbsp;Hedström</td><td>42163</td><td> 10:33:50</td><td> 11:48:08</td><td>74:18</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>10:19</br>10:19</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>39:56</br>50:15</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:33</br>55:48</td><td></br>18:30</br>74:18</td></tr><tr><td>Per&nbsp;Ove&nbsp;Wallén</td><td>12157</td><td> 10:08:29</td><td> 10:52:38</td><td>44:09</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>04:03</br>04:03</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>03:55</br>07:58</td><td class=”mid”><strong>37</strong></br>03:00</br>10:58</td><td class=”mid”><strong>45</strong></br>01:52</br>12:50</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>04:14</br>17:04</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>02:29</br>19:33</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>06:49</br>26:22</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>02:24</br>28:46</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>02:38</br>31:24</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>03:28</br>34:52</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>01:55</br>36:47</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>02:02</br>38:49</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>02:15</br>41:04</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:04</br>42:08</td><td></br>02:01</br>44:09</td></tr><tr><td>Leif&nbsp;Åkerblom</td><td>2078189</td><td> 09:41:47</td><td> 10:29:15</td><td>47:28</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>04:11</br>04:11</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>04:17</br>08:28</td><td class=”mid”><strong>37</strong></br>02:12</br>10:40</td><td class=”mid”><strong>45</strong></br>02:12</br>12:52</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>04:57</br>17:49</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>02:57</br>20:46</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>06:22</br>27:08</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>02:26</br>29:34</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:17</br>32:51</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>03:18</br>36:09</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>02:23</br>38:32</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>02:13</br>40:45</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>02:55</br>43:40</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:25</br>45:05</td><td></br>02:23</br>47:28</td></tr><tr><td>Peter&nbsp;Sundgren</td><td>9530729</td><td> 10:39:18</td><td> 11:28:21</td><td>49:03</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>05:17</br>05:17</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>03:23</br>08:40</td><td class=”mid”><strong>37</strong></br>02:15</br>10:55</td><td class=”mid”><strong>45</strong></br>02:22</br>13:17</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>04:40</br>17:57</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>02:41</br>20:38</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>05:56</br>26:34</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>02:20</br>28:54</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:16</br>32:10</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>04:07</br>36:17</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:02</br>40:19</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>01:56</br>42:15</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>02:45</br>45:00</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:37</br>46:37</td><td></br>02:26</br>49:03</td></tr><tr><td>Sven&#8209;Anders&nbsp;Olsson</td><td>247667</td><td> 09:46:26</td><td> 10:50:54</td><td>64:28</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>06:37</br>06:37</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>06:06</br>12:43</td><td class=”mid”><strong>37</strong></br>02:36</br>15:19</td><td class=”mid”><strong>45</strong></br>03:50</br>19:09</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>05:37</br>24:46</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:06</br>27:52</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>07:24</br>35:16</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:24</br>38:40</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:30</br>42:10</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>05:42</br>47:52</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>02:48</br>50:40</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>02:31</br>53:11</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:22</br>57:33</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>03:21</br>60:54</td><td></br>03:34</br>64:28</td></tr><tr><td>Kurt&nbsp;Maxé</td><td>541105</td><td> 10:40:11</td><td> 12:10:57</td><td>90:46</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>09:06</br>09:06</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>08:22</br>17:28</td><td class=”mid”><strong>37</strong></br>04:20</br>21:48</td><td class=”mid”><strong>45</strong></br>03:43</br>25:31</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>08:00</br>33:31</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>05:10</br>38:41</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>12:21</br>51:02</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>05:39</br>56:41</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>07:02</br>63:43</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>05:30</br>69:13</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:52</br>73:05</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>04:52</br>77:57</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:54</br>83:51</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:57</br>86:48</td><td></br>03:58</br>90:46</td></tr><tr><td>Jan&nbsp;Gottfridsson</td><td>2147819</td><td> 10:25:05</td><td> 11:00:50</td><td>35:45</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>04:08</br>04:08</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>04:09</br>08:17</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>01:44</br>10:01</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>02:37</br>12:38</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>05:43</br>18:21</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>02:03</br>20:24</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:11</br>23:35</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:44</br>29:19</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>02:23</br>31:42</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:58</br>33:40</td><td></br>02:05</br>35:45</td></tr><tr><td>Kjell&nbsp;Jansson</td><td>347037</td><td> 10:03:57</td><td> 10:45:51</td><td>41:54</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>05:20</br>05:20</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:02</br>10:22</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>01:59</br>12:21</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:16</br>15:37</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>07:08</br>22:45</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:23</br>26:08</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:40</br>29:48</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:58</br>34:46</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:23</br>38:09</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:29</br>39:38</td><td></br>02:16</br>41:54</td></tr><tr><td>Per&#8209;Johan&nbsp;Vikfors</td><td>429947</td><td> 09:40:28</td><td> 10:23:05</td><td>42:37</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>05:27</br>05:27</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:20</br>10:47</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:07</br>12:54</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:27</br>16:21</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>07:44</br>24:05</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:04</br>27:09</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:38</br>30:47</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:24</br>35:11</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:08</br>38:19</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:35</br>39:54</td><td></br>02:43</br>42:37</td></tr><tr><td>Per&#8209;Åke&nbsp;Holm</td><td>219951</td><td> 09:53:17</td><td> 10:40:02</td><td>46:45</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>05:27</br>05:27</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:26</br>10:53</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:05</br>12:58</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:29</br>16:27</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:22</br>24:49</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:17</br>28:06</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:06</br>32:12</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>06:55</br>39:07</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:06</br>42:13</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:40</br>43:53</td><td></br>02:52</br>46:45</td></tr><tr><td>Leif&nbsp;Nordlund</td><td>600914</td><td> 09:57:20</td><td> 10:44:16</td><td>46:56</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>05:06</br>05:06</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:29</br>10:35</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:24</br>12:59</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:32</br>16:31</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:33</br>25:04</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>05:15</br>30:19</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:50</br>35:09</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:45</br>39:54</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>02:53</br>42:47</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:25</br>44:12</td><td></br>02:44</br>46:56</td></tr><tr><td>Claes&nbsp;Landqvist</td><td>38355</td><td> 10:13:20</td><td> 11:01:02</td><td>47:42</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>06:13</br>06:13</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>06:56</br>13:09</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:02</br>15:11</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:38</br>18:49</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:16</br>27:05</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:51</br>30:56</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:15</br>35:11</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:37</br>39:48</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:09</br>42:57</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:42</br>44:39</td><td></br>03:03</br>47:42</td></tr><tr><td>William&nbsp;Boström</td><td>2135327</td><td> 10:12:00</td><td> 10:59:53</td><td>47:53</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>05:11</br>05:11</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:13</br>10:24</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>01:58</br>12:22</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:32</br>15:54</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>12:24</br>28:18</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:20</br>32:38</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:42</br>36:20</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:02</br>40:22</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:08</br>43:30</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:24</br>44:54</td><td></br>02:59</br>47:53</td></tr><tr><td>Carl&#8209;Gunnar&nbsp;Boström</td><td>1428373</td><td> 10:31:44</td><td> 11:21:38</td><td>49:54</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>06:06</br>06:06</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:27</br>11:33</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:41</br>14:14</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:40</br>17:54</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:36</br>26:30</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>02:52</br>29:22</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:28</br>33:50</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:30</br>39:20</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:13</br>44:33</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:37</br>46:10</td><td></br>03:44</br>49:54</td></tr><tr><td>Leif&nbsp;Lundquist</td><td>227349</td><td> 10:15:42</td><td> 11:05:42</td><td>50:00</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>06:50</br>06:50</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:38</br>12:28</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>03:10</br>15:38</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:48</br>19:26</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>07:58</br>27:24</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:19</br>30:43</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>06:41</br>37:24</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:11</br>42:35</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:15</br>45:50</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:33</br>47:23</td><td></br>02:37</br>50:00</td></tr><tr><td>Eva&nbsp;Olsson</td><td>27895</td><td> 10:36:31</td><td> 11:26:34</td><td>50:03</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>05:55</br>05:55</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:34</br>11:29</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:28</br>13:57</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:29</br>18:26</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:28</br>26:54</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:12</br>30:06</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:21</br>34:27</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:38</br>40:05</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:31</br>44:36</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:16</br>46:52</td><td></br>03:11</br>50:03</td></tr><tr><td>Mats&nbsp;Zackrisson</td><td>9561028</td><td> 10:18:02</td><td> 11:10:24</td><td>52:22</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>05:35</br>05:35</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:48</br>11:23</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:36</br>13:59</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:13</br>18:12</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:23</br>26:35</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>02:58</br>29:33</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:31</br>33:04</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>11:44</br>44:48</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>02:53</br>47:41</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:00</br>49:41</td><td></br>02:41</br>52:22</td></tr><tr><td>Leif&nbsp;Wallenbro</td><td>7491008</td><td> 09:33:48</td><td> 10:26:57</td><td>53:09</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>07:15</br>07:15</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>06:04</br>13:19</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:47</br>16:06</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:07</br>20:13</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>09:27</br>29:40</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:57</br>33:37</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:26</br>38:03</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:19</br>43:22</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:56</br>47:18</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:56</br>49:14</td><td></br>03:55</br>53:09</td></tr><tr><td>Kurt&nbsp;Andersson</td><td>1578228</td><td> 10:04:59</td><td> 10:58:16</td><td>53:17</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>06:43</br>06:43</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>06:04</br>12:47</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:24</br>15:11</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:57</br>19:08</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:48</br>27:56</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>03:24</br>31:20</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:21</br>35:41</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:42</br>41:23</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>06:17</br>47:40</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:37</br>50:17</td><td></br>03:00</br>53:17</td></tr><tr><td>Kenneth&nbsp;Pettersson</td><td>2104217</td><td> 10:14:46</td><td> 11:10:36</td><td>55:50</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>07:06</br>07:06</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:41</br>12:47</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>03:41</br>16:28</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:02</br>20:30</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:00</br>28:30</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>02:32</br>31:02</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>10:31</br>41:33</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:12</br>45:45</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:51</br>51:36</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:30</br>53:06</td><td></br>02:44</br>55:50</td></tr><tr><td>Jan&#8209;Olof&nbsp;Wåhlberg</td><td>9450626</td><td> 10:20:00</td><td> 11:16:12</td><td>56:12</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>05:32</br>05:32</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:48</br>11:20</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:33</br>13:53</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:57</br>17:50</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>09:55</br>27:45</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>08:36</br>36:21</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>06:39</br>43:00</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:16</br>48:16</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:22</br>51:38</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:36</br>53:14</td><td></br>02:58</br>56:12</td></tr><tr><td>Kerstin&nbsp;Rosengren</td><td>9460618</td><td> 09:49:34</td><td> 10:45:53</td><td>56:19</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>06:54</br>06:54</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>06:41</br>13:35</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:53</br>16:28</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:22</br>20:50</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>10:28</br>31:18</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:07</br>35:25</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:11</br>39:36</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>05:58</br>45:34</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:09</br>49:43</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:07</br>51:50</td><td></br>04:29</br>56:19</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>452330</td><td> 10:09:51</td><td> 11:06:39</td><td>56:48</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>12:26</br>12:26</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>04:11</br>16:37</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>01:38</br>18:15</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:16</br>21:31</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:28</br>29:59</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>12:54</br>42:53</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>03:08</br>46:01</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>04:25</br>50:26</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>02:34</br>53:00</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:37</br>54:37</td><td></br>02:11</br>56:48</td></tr><tr><td>Magnus&nbsp;Areskoug</td><td>433376</td><td> 10:32:50</td><td> 11:29:50</td><td>57:00</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>09:23</br>09:23</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>06:18</br>15:41</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:25</br>18:06</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:06</br>22:12</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:33</br>30:45</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:28</br>35:13</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:19</br>39:32</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>08:36</br>48:08</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:55</br>53:03</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:37</br>54:40</td><td></br>02:20</br>57:00</td></tr><tr><td>Kjell&nbsp;Lindblom</td><td>439834</td><td> 10:30:27</td><td> 11:28:56</td><td>58:29</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>07:08</br>07:08</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:47</br>12:55</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:27</br>15:22</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:01</br>19:23</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:46</br>28:09</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:54</br>33:03</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:55</br>37:58</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>07:29</br>45:27</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:04</br>49:31</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:29</br>52:00</td><td></br>06:29</br>58:29</td></tr><tr><td>Tommy&nbsp;Höglund</td><td>448637</td><td> 10:01:25</td><td> 11:00:19</td><td>58:54</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>09:40</br>09:40</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:20</br>15:00</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>03:21</br>18:21</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:54</br>22:15</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>09:25</br>31:40</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>05:03</br>36:43</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>05:05</br>41:48</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>08:27</br>50:15</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:31</br>53:46</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:52</br>55:38</td><td></br>03:16</br>58:54</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>36634</td><td> 10:35:24</td><td> 11:34:24</td><td>59:00</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>06:58</br>06:58</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:46</br>12:44</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:27</br>15:11</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:32</br>19:43</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>10:53</br>30:36</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>07:42</br>38:18</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:09</br>42:27</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>08:29</br>50:56</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:48</br>54:44</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:53</br>56:37</td><td></br>02:23</br>59:00</td></tr><tr><td>Georg&nbsp;Larsson</td><td>2123825</td><td> 10:29:23</td><td> 11:32:37</td><td>63:14</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>07:02</br>07:02</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>08:12</br>15:14</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>03:02</br>18:16</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:36</br>22:52</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>11:52</br>34:44</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:27</br>39:11</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:56</br>44:07</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>07:58</br>52:05</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:17</br>56:22</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:03</br>58:25</td><td></br>04:49</br>63:14</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>2220059</td><td> 09:39:46</td><td> 10:44:09</td><td>64:23</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>14:44</br>14:44</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:34</br>20:18</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:09</br>22:27</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>06:30</br>28:57</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>08:39</br>37:36</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>09:21</br>46:57</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:07</br>51:04</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>06:11</br>57:15</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>03:17</br>60:32</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:21</br>61:53</td><td></br>02:30</br>64:23</td></tr><tr><td>Bo&nbsp;Winander</td><td>418071</td><td> 10:16:57</td><td> 11:21:46</td><td>64:49</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>06:51</br>06:51</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>05:36</br>12:27</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:42</br>15:09</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>03:59</br>19:08</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>11:51</br>30:59</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>09:06</br>40:05</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>04:55</br>45:00</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>09:35</br>54:35</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>04:42</br>59:17</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:49</br>61:06</td><td></br>03:43</br>64:49</td></tr><tr><td>Margareta&nbsp;Haraldsson</td><td>11853</td><td> 09:55:42</td><td> 11:06:38</td><td>70:56</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>09:07</br>09:07</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>07:48</br>16:55</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>03:29</br>20:24</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>06:02</br>26:26</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>11:22</br>37:48</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>04:10</br>41:58</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>05:54</br>47:52</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>06:41</br>54:33</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:39</br>60:12</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:59</br>62:11</td><td></br>08:45</br>70:56</td></tr><tr><td>Christina&nbsp;Nordström</td><td>449746</td><td> 09:28:34</td><td> 10:41:03</td><td>72:29</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>10:08</br>10:08</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>08:04</br>18:12</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>03:56</br>22:08</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>05:53</br>28:01</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>12:00</br>40:01</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>05:25</br>45:26</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>06:28</br>51:54</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>08:10</br>60:04</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:38</br>65:42</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:35</br>68:17</td><td></br>04:12</br>72:29</td></tr><tr><td>Gunlög&nbsp;Petersson</td><td>228087</td><td> 10:18:50</td><td> 11:37:20</td><td>78:30</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>08:10</br>08:10</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>07:36</br>15:46</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>03:38</br>19:24</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:49</br>24:13</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>19:44</br>43:57</td><td class=”mid”><strong>34</strong></br>05:44</br>49:41</td><td class=”mid”><strong>32</strong></br>06:13</br>55:54</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>06:29</br>62:23</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>05:04</br>67:27</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:04</br>69:31</td><td></br>08:59</br>78:30</td></tr><tr><td>Margareta&nbsp;Hallmén</td><td>1208279</td><td> 10:21:29</td><td> 11:10:52</td><td>49:23</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>06:43</br>06:43</td><td class=”mid”><strong>41</strong></br>07:04</br>13:47</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>02:30</br>16:17</td><td class=”mid”><strong>38</strong></br>04:19</br>20:36</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>22:27</br>43:03</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>02:17</br>45:20</td><td></br>04:03</br>49:23</td></tr><tr><td>Caje&nbsp;Jacobsson</td><td>27601</td><td> 10:20:33</td><td> 11:12:19</td><td>51:46</td><td class=”mid”><strong>44</strong></br>08:49</br>08:49</td><td class=”mid”><strong>31</strong></br>20:12</br>29:01</td><td class=”mid”><strong>33</strong></br>06:21</br>35:22</td><td class=”mid”><strong>46</strong></br>03:08</br>38:30</td><td class=”mid”><strong>40</strong></br>07:23</br>45:53</td><td class=”mid”><strong>47</strong></br>01:56</br>47:49</td><td></br>03:57</br>51:46</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>8019600</td><td> 12:16:08</td><td> 12:56:10</td><td>40:02</td><td class=”mid”><strong>45</strong></br>01:24</br>01:24</td><td class=”mid”><strong>59</strong></br>09:17</br>10:41</td><td class=”mid”><strong>56</strong></br>04:13</br>14:54</td><td class=”mid”><strong>60</strong></br>02:35</br>17:29</td><td class=”mid”><strong>48</strong></br>08:40</br>26:09</td><td class=”mid”><strong>43</strong></br>02:24</br>28:33</td><td class=”mid”><strong>36</strong></br>06:06</br>34:39</td><td class=”mid”><strong>35</strong></br>01:32</br>36:11</td><td class=”mid”><strong>31</strong></br>02:19</br>38:30</td><td></br>01:32</br>40:02</td></tr><tr><td>Anonymous</td><td>2093517</td><td>D.n.s.</td><td>D.n.f.</td><td></td><td class=”mid”><strong>60</strong></br>27738015:26</br>27738015:26</td><td class=”mid”><strong>59</strong></br>02:32</br>27738017:58</td><td class=”mid”><strong>58</strong></br>06:00</br>27738023:58</td><td class=”mid”><strong>55</strong></br>03:17</br>27738027:15</td><td class=”mid”><strong>65</strong></br>05:08</br>27738032:23</td><td class=”mid”><strong>57</strong></br>04:41</br>27738037:04</td><td class=”mid”><strong>71</strong></br>06:57</br>27738044:01</td><td class=”mid”><strong>54</strong></br>07:45</br>27738051:46</td><td class=”mid”><strong>72</strong></br>04:18</br>27738056:04</td><td class=”mid”><strong>50</strong></br>04:08</br>27738060:12</td><td class=”mid”><strong>63</strong></br>06:30</br>27738066:42</td><td class=”mid”><strong>51</strong></br>11:57</br>27738078:39</td><td class=”mid”><strong>70</strong></br>03:24</br>27738082:03</td><td class=”mid”><strong>67</strong></br>04:02</br>27738086:05</td><td class=”mid”><strong>52</strong></br>07:57</br>27738094:02</td><td class=”mid”><strong>73</strong></br>03:00</br>27738097:02</td><td class=”mid”><strong>74</strong></br>05:10</br>27738102:12</td><td class=”mid”><strong>62</strong></br>05:59</br>27738108:11</td><td class=”mid”><strong>76</strong></br>02:20</br>27738110:31</td><td class=”mid”><strong>64</strong></br>06:56</br>27738117:27</td><td class=”mid”><strong>69</strong></br>05:25</br>27738122:52</td><td class=”mid”><strong>56</strong></br>07:07</br>27738129:59</td><td class=”mid”><strong>53</strong></br>04:25</br>27738134:24</td><td class=”mid”><strong>75</strong></br>03:01</br>27738137:25</td><td class=”mid”><strong>77</strong></br>03:11</br>27738140:36</td><td class=”mid”><strong>61</strong></br>03:16</br>27738143:52</td></tr></table></body></html>